Menü

Budan Thermal Hotel & Convention CenterAfyon'da bamba¿ka bir termal deneyimi. Termal turizminin ba¿kenti Afyonkarahisar'da bulunan Budan Thermal SPA Hotel and Convention Center arad¿¿¿n¿z konforu size ya¿atacak donan¿ma sahiptir. Sehir merkezine yak¿n konumu ve havaliman¿na ula¿¿m kolayl¿¿¿yla ile önemli bir avantaja sahip olan otel, 28.100 m² hizmet alan¿ ve 17.500 m² aç¿k alan¿ ile oldukça geni¿ bir alan üzerine konumlanm¿¿t¿r. Yorucu ¿ehir hayat¿ndan uzak, sakinli¿in ve sessizli¿in hüküm sürdü¿ü bir noktada yer alan otel, donan¿ml¿ bir termal SPA merkezine sahiptir. Huzur ve sa¿l¿k bulmak isteyen misafirler için ideal olan Budan Termal SPA Otel; özel doktor, rehabilitasyon ve fizik tedavi hizmetleriyle de ayr¿cal¿kl¿ bir yere sahiptir. Ayr¿ca sosyal aktivitelerin de gerçekle¿ti¿i tesis, pek çok kongre ve toplant¿n¿n da yap¿lmas¿na olanak sa¿l¿yor. Otel, Afyon - ¿zmir Karayolu'nun 5. kilometresinde konumlanm¿¿t¿r. Otobüs terminali 4 km,Havaalan¿ 55 km. Termal Oteli - SPA - Kongre Merkezi - Su Kayd¿rakl¿ OtelSPA and Wellness:Otelde yar¿ aç¿k olimpik yüzme havuzu, yeti¿kin ve çocuklar için su kayd¿rakl¿ havuzlar, çocuk yüzme havuzu, erkek ve kad¿n termal kür havuzlar¿ mevcuttur. Bunun yan¿ s¿ra otelin SPA merkezinde; masaj uygulamalar¿, batakl¿k ma¿aras¿, doktor bal¿klar, sauna, Türk hamam¿, tuz ma¿aras¿, çamur havuzu, kil banyolar¿, rehabilitasyon, termal kür havuzu, fin hamam¿, ayak detoksu, ozon sauna ve özel aile banyolar¿ gibi imkanlar bulunmaktad¿r. Termal Suyun Faydalar¿:¿ Romatizmal hastal¿klar,¿ Kronik bel a¿r¿s¿,¿ Kad¿n hastal¿klar¿,¿ Sinirsel stres ve strese ba¿l¿ hastal¿klar,¿ Deri hastal¿klar¿,¿ Metabolizma beslenme bozukluklar¿,¿ Böbrek ve idrar yolu hastal¿klar¿,¿ Mide, ba¿¿rsak, safra kesesi hastal¿klar¿,¿ Kireçleme, kemik ve eklem hastal¿klar¿,¿ Hastal¿k ve ameliyat sonras¿ rahats¿zl¿klar.Aktiviteler:Tesiste keyifli vakitler geçirebilmeniz için çe¿itli animasyon gösterileri düzenlenir. Her ak¿am restoranda canl¿ müzik program¿ düzenlenir ve piyano barda müzik dinletisi gerçekle¿tirilir. Bunlar¿n yan¿nda otelde TV salonu, oyun salonu bulunur, playstation oynama, elektrikli bisiklet kiralama ve pilates yapma imkanlar¿ konuklara sunulur.Cocuk / Bebek:Cocuk yüzme havuzu, su kayd¿raklar¿, mini kulüp, oyun alanlar¿ ve macera ma¿aras¿ vard¿r.Organizasyon ¿mkanlar¿:Otelde, 60 ki¿iden 1500 ki¿iye kadar a¿¿rlayabilen 5 adet salon çe¿itli organizasyonlar¿n¿z için profesyonel a¿ç¿lar ve servis kadrosuyla hizmet vermektedir. Salonlar¿n tümü toplant¿lara ve di¿er çe¿itli etkinliklere ev sahipli¿i yap¿labilecek, son teknolojik donan¿ma sahiptir. Otel; 134 standart oda, 3 connect oda, 8 deluxe oda, 8 corner deluxe suit oda, 2 king suit oda, 2 bedensel engelli odas¿ ile birlikte toplam 157 oda ve 450 yatak kapasitelidir. Odalar¿n tümünde saç kurutma makinesi, WIFI, çay / kahve yapma ekipmanlar¿ ve su ¿s¿t¿c¿s¿, mini bar, uydu TV, ibadet seti, direkt telefon, dijital emanet kasas¿ ve klima vard¿r.


Olanaklar

 • Televizyon
 • Laundry Services
 • Swimming Pool
 • Restaurant
 • Internet
 • Fitness Facility
 • Room service
 • Medical
 • Safe deposit box
 • Disable Friendly
 • Parking
 • Lounge
 • Breakfast
 • Business Center
 • Currency Exchange
 • Bar
 • Spa